Algemene Voorwaarden

Correct Vastgoedontwikkeling BV heeft algemene voorwaarden opgesteld die van toepassing zijn op al haar diensten en werkzaamheden. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Flevoland onder nummer 32160298. Deze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.