DIENSTEN


Het ontwikkelen van bedrijfsmatig vastgoed voor zowel eigen ontwikkelingen als voor rekening van derden.


Hierbij wordt vanuit een bestaande beschikbare grondpositie gekeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden in de markt of een grondpositie gezocht naar aanleiding van behoefte uit de markt. In samenwerking met eventuele gegadigden wordt dan een bedrijfspand ontwikkeld dat zowel aan de wensen en eisen van het bestemmingsplan als die van de huurder voldoet. Het gehele traject van ontwerp, overleg, berekeningen, exploitatieberekeningen, bouwaanvraag tot en met realisatie na het verlenen van de bouwvergunning behoort tot de ontwikkelingsactiviteiten van Correct Vastgoedontwikkeling BV.


Het beheren en onderhouden van zowel eigen bedrijfsvastgoed als ook van derden.


Correct Vastgoedontwikkeling BV wil in de toekomst een eigen beleggingsportefeuille in bedrijfsvastgoed opbouwen en ook zelfstandig beheren. Ook voor externe beleggers kan Correct Vastgoedontwikkeling BV beheerstaken uitvoeren. Door samenwerking met verschillende marktpartijen kunnen hiervoor scherpe tarieven worden aangeboden. Indien u hierin geïnteresseerd bent kunt u telefonisch contact opnemen en vrijblijvend naar onze mogelijkheden vragen.


Het actief zoeken naar geïnteresseerde huurders voor externe opdrachtgevers als ook voor eigen ontwikkelingen.


Correct Vastgoedontwikkeling BV is voortdurend actief op zoek naar ondernemers die nieuwe of bestaande huisvesting zoeken voor zowel hun eigen ontwikkelingen als ook voor derden. Dit zoeken kan dus ook voor rekening van externe opdrachtgevers. Hierbij wordt de markt actief benaderd met de vraag of deze zich in het pand van de opdrachtgever willen vestigen. Hierbij zijn alle opties betreffende huur en/of koop bespreekbaar. Indien een verkoper alleen wil verkopen en de geïnteresseerde ondernemer alleen wil huren dan zoekt Correct Vastgoedontwikkeling BV er een vastgoedbelegger bij met als eindresultaat dat alle partijen tevreden zijn.


Het actief zoeken van huur-/kooppanden voor rekening van zoekende ondernemers en het voeren van alle benodigde onderhandelingen met de verhuurders/verkopers.


Correct Vastgoedontwikkeling BV heeft ook voldoende ervaring om in opdracht van zoekende ondernemers naar een koop- of huurpand de onderhandelingen te voeren met de verhuurder/verkoper. Hierbij staat het belang van de opdrachtgever voorop en zal Correct Vastgoedontwikkeling BV een voor de opdrachtgever zo gunstig mogelijke huurovereenkomst proberen te verkrijgen.


Het voeren van onderhandelingen ten behoeve van externe opdrachtgevers met huurders van bedrijfsmatig vastgoed inclusief het opstellen van huurovereenkomsten.


Correct Vastgoedontwikkeling BV kan namens externe opdrachtgevers onderhandelingen voeren met ondernemers die zich in een bedrijfspand willen vestigen. De benodigde huurovereenkomsten worden hierbij door Correct Vastgoedontwikkeling BV opgesteld en ter ondertekening door alle betrokken partijen aangeboden. Ook het procesverbaal van oplevering van het pand bij sleuteloverdracht kan door Correct Vastgoedontwikkeling BV worden uitgevoerd.


Het leggen van contacten tussen verkopers met geïnteresseerde beleggers in vastgoed.


Correct Vastgoedontwikkeling BV heeft ook een bemiddelende rol in het vinden van vastgoed voor beleggers in vastgoed en het vinden van beleggers in vastgoed voor verkopende partijen. Door haar jarenlange ervaring heeft Correct Vastgoedontwikkeling BV een groot relatienetwerk waarin veel mogelijkheden zijn om tot een voor alle betrokken partijen goede deal te komen.Heeft u belangstelling voor een van onze diensten en/of wilt u meer informatie neem dan contact op met dhr. Arend van der Wal van
Correct Vastgoedontwikkeling BV via +31 610907374. Per mail administratie[at]correctvastgoed.nl is ook mogelijk.